Diensten & Tarieven

Hieronder treft u de door ons meest uitgevoerde diensten aan. Voor deze of andersoortige inspecties maar ook voor aanverwante werkzaamheden in binnen- en buitenland maken we graag een passende aanbieding. Hiervoor kunt u contact met ons op nemen.
Genoemde bedragen zijn all-in tarieven inclusief btw zonder extra bijkomende kosten en gelden voor heel Nederland.

NIET AANKOMEN
Woonboot Casco Inspectie

Tijdens de “Woonboot casco inspectie” wordt er geïnspecteerd op:

 • Locatie eigenschappen: Hoe groot is de betreffende kavel, ligt de woonboot bij storm beschut, is er scheepvaart of is er gevaar voor omwaaiende bomen, enz.
 • Woonboot algemeen: Met welke bouwmethode is de woonboot gebouwd en hoe is deze ingedeeld. Uit hoeveel lagen en ruimten bestaat de woonboot. Wordt de woonboot nog op andere wijze gebruikt? Wat is de maatvoering en wie heeft wanneer de woonboot gebouwd? Ook van belang: is er (al) sprake van scheefstand en zo ja in hoeverre en wat is de mogelijke oorzaak?
 • Betonnen bak: Hoe is deze geconstrueerd? Is er sprake van meerdere, gekoppelde bakken en hoe is de koppeling dan uitgevoerd? Is er sprake van een omloop? Hoeveel tussenmuren en standpijpen bevinden zich in de bak en heel belangrijk: wat is de uitwatering van de standpijpen of andere doorvoeren? Is er verder sprake van grindnesten, scheuren en/of blootliggende bewapening in de bak?
 • Opbouw buitenzijde: Welke materialen zijn gebruikt voor de gevelbetimmering en wat is hun staat van onderhoud? Hetzelfde voor de kozijnen, de beglazing en de dakbedekking.
 • Binnenzijde: Ook hier de onderhoudsbehoefte en de staat van onderhoud. Is er sprake van een kruipruimte en in hoeverre is die toegankelijk? Zo ja, is er daar sprake van vocht en/of condens, schimmel of ‘gewoon’ lekkage.
 • Walverbinding: Hoe is de woonboot afgemeerd en wat is het waterpeilfluctuatie? Hoe is het gesteld met de aansluitingen van de nutsvoorzieningen? Wordt gebruik gemaakt van een loopbrug? Hoe degelijk en veilig zijn deze aansluitingen?
 • Loopdekken: Welke loopdekken zijn op of aan de woonboot aangebracht.
 • Overig: Verder wordt er geïnspecteerd op de aanwezigheid, het type – en de staat van onder andere: rioolpomp, brandblusser, rookmelders, branddeken, waterslot, inbraakpreventie, de gas-, loodgieter- en elektrische installatie, enz.
Woonboot totaal inspectie

Tijdens de “Woonboot totaal inspectie” wordt er geïnspecteerd op:

Alle punten zoals genoemd onder de “Woonboot casco inspectie” aangevuld met:

 • Wal- en ligplaatsvoorzieningen: Welke walvoorzieningen zijn aanwezig (schuur, garage enz.), wat is hun maatvoering, hun conditie en wat zijn de verdere bijzonderheden? Wat is de staat van de beschoeiing, eventuele vaste steigers en afmeervoorzieningen.
Woonboot totaal inspectie + Taxatie

Tijdens de “Woonboot totaal inspectie + taxatie” wordt er geïnspecteerd op:
Alle punten zoals genoemd onder de “Woonboot totaal inspectie” aangevuld met:

 • Taxatie: Het bepalen van de vrije verkoopwaarde is een veel voorkomend taxatiemodel, andere methodes zijn ook mogelijk.
Toeslag voor spoed inspectie € 75,00 per stuk

Tijdens de “Woonboot isolatie inspectie” wordt gebruikmakend van een infraroodcamera geïnspecteerd op:

 • Locatie eigenschappen en ligging: Bijvoorbeeld de mate van beschutting, bezonning en oriëntatie van de woonboot.
 • Woonboot buitenzijde: Buitenwanden, kozijnen en buitenbeglazing, daken en vloeren worden o.a. gecontroleerd op mogelijke koudebruggen, kieren en vochtindringing.
 • Betonbak: Is er een kruipruimte en in hoeverre is deze geïsoleerd en geventileerd.
 • Installaties: Zijn er mogelijke warmteverliezen via leidingen en apparaten.
 • Walaansluiting: Warmtelint en isolatie
 • Overig: Alle aan de woonboot verbonden voorzieningen welke invloed kunnen hebben op de isolatiewaarde.

Offerte nodig?

Wij helpen u graag met een:
Energielabel
Inspectie
Taxatie
Verkoop/aankoop