De medewerkers van Waterproof zijn al vanaf 1996 werkzaam in de woonbootsector. Hierbij is ervaring opgedaan op allerlei gebied maar vooral bij verschillende arkenbouwers en zijn ze verantwoordelijk geweest voor het veilig en comfortabel ontwerp van honderden drijvende objecten. De technische ontwerpen hiertoe, altijd ontstaan vanuit het mogelijke risico-denken, hebben er mede aan bijgedragen dat alle nieuw te bouwen woonarken inmiddels niet meer buiten vastgestelde veiligheidsregels gebouwd mogen worden.

Met trots mogen de medewerkers dan ook stellen dat ze trendsetter waren in de arkenbouw qua veiligheid en kwaliteitswaarborging.

Inmiddels passen ze die zelfde werkwijze toe bij het inspecteren van woonboten. Het is immers niet zo’n grote stap van het voor de tijd voorkomen van risico’s in de ontwerpfase tot het na de tijd constateren van risico’s bij bestaande drijvende objecten met als grote plus: deskundig advies hoe men deze bestaande risico’s kan laten verkleinen of zelfs laten verdwijnen.

De medewerkers van Waterproof laten zich daarbij adviseren door een team van vaste externe adviseurs, die elk hun specialisatie hebben in deelgebieden van het drijvend wonen. Hierdoor is vakkundige kennis aanwezig inzake het financieren en verzekeren van maritieme objecten, zoals woonarken, woonschepen, pleziervaartuigen, werkschepen. Verder is er expertise aanwezig van handel, bouwbegeleiding en met name van betonreparatie van allerlei drijvende constructies. En is er ruime ervaring voorradig inzake product- en procesontwikkeling van waterwoon gerelateerde zaken en/of diensten.