Opdrachtgevers

• Particulieren
• Vastgoedbedrijven
• Banken

• Verzekeraars
• Marina’s
• Overheden

Voor particulieren:

  • U wilt gewoon weten in hoeverre u veilig waterwoont. Drijvend wonen kent nu eenmaal andere risico’s dan wonen op het land.
  • U wilt de verkoopwaarde weten van uw woonboot.
  • Uw nieuwe woonboot wordt opgeleverd en u wilt een deskundig opleveringsrapport.
  • U gaat een woonboot kopen of laten bouwen en u wilt geen kat in de zak kopen.
  • U wilt weten in welke mate uw woonboot is geïsoleerd.
  • U wilt weten in hoeverre er onderhoud nodig is aan de opbouw en/of het betonnen casco van uw woonboot

Voor (vastgoed)bedrijven, -instellingen en overheden

  • Vaststellen van verschillende (verzekerings-)taxatie waarden. Van vrije marktwaarde tot aan herbouwwaarde.
  • Het professioneel in kaart brengen van de aanwezige woonboten in een bepaald gebied ten behoeve van bijvoorbeeld een bestemmingsplan of vergunningenbeleid.
  • Tussen- en eindopleveringen van nieuw te bouwen drijvende huisvesting.
  • Expertise.